Title

График работы преподавателей кафедры ОНХ

в осеннем семестре 2014-2015 учебный год

 

Понедельник

Вторник.

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Болдырева

Ольга Гервасиевна

 

10.25 (9 нед.)

ГП-14-,2,6,9 (Л)

12.15

В.Н.

ГП-14-1 (С) 816

Н.Н.

ГП-14-9 (С) 816

16.05

ХТ-14-6 (С) 816

 

8.40

В.Н. ГР-14-2     702,703

 

8.40 ХТ-14-6

    ауд.702,703

конс. 16.00-17.30 (ауд.352а)

 

8.40

В.Н.

ГР-14-2 (С)  816

Н.Н.

ГЭ-14-6    702,703

10.25

В.Н.

ГЭ-14-6 (С) 816

12.15

ХТ-14-5  702,703

 

Рогалева Елена  Валерьевна

 

8.40

Н.Н.

ТН-14-1   702,703

12.15

В.Н.

ГП-14-9     702,703

Н.Н.

ГП-14-1  702,703

14.20

ХТ-14-2 (С)    816

 

 

10.25

Н.Н.

ЭМ-14-4 702,703

12.15

В.Н.

ГИ-14-5 702,703

14.20

ХТ-14-4 (С)  816

 

 

       

        

     

14.20

ХТ-14-2  2,703

Конс.10.25-12.00 (ауд.351)

14.20

Н.Н.

ЭЭ-14-2   702,703

8.40

В.Н.

ТС-14-6

10.25

ХТ-14-3 (С)    618

12.15

ХТ-14-7 (С)     618

14.20

В.Н.

ТА-14-7    702,703

Н.Н.

ТВ-14-2(1/2) 702,703

Конс.16.05-17.35 (ауд.352)

 

Дорохин

Владимир Петрович

 

 

12.15

Н.Н.

ГФ-14-3 702,703

14.20

Н.Н.РБ-14-1 (С)  605

8.40

Н.Н.

РГ-14-8  702,703

 

 

10.25

В.Н.

АТ-14-1  702,703

Н.Н.

АЭ-14-3 702,703

12.15

РГ-14-7 (С)   816

Зайцева

Юлия Николаевна

 

10.25  

Н.Н.

ТП-14-3   702,703

12.15

В.Н.

ГП-14-9    702,703

Н.Н.

ГП-14-1    702,703

14.20

ХВ-14-7     702,703

12.15 (9нед)

РН-14-3-6 (Л)

14.20

В.Н.

РН-14-3 (С)  618

Н.Н.

РН-14-4 (С)   618

16.05

Н.Н.

РН-14-6  702,703

Конс.12.15-13.45 (ауд.352)

8.40

Н.Н.

РГ-14-8   702,703

10.25

В.Н.

РН-14-5 (С)  618

Н.Н.

РН-14-3  702,703

12.15

В.Н.

РН-14-5  702,703

Н.Н.

РН-14-4  702,703

14.20

В.Н.

РН-14-6 (С)  618

 

14.20

РФ-14-9 (Л)    605

16.05

РФ-14-9   702,703

Конс.17.40-19.30

(ауд.705)

 

Карташева Маргарита Николаевна

 

 

16.05

ХТ-14-1 (С)   618

Конс. 17.40-19.10

(ауд.608 или 802)

10.25

В.Н.

ЭМ-14-5 702,703

Н.Н.

ЭМ-14-4 702,703

12.15

Н.Н.

ГФ-14-3 702,703

16.05

В.Н.

РБ-14-2 702,703

12.15

ЭЭ-14-1-6 (Л)

Конс. 17.40-19.10 (ауд.352а)

         

14.20

Н.Н.

ЭЭ-14-2  702,703

18.30-21.30

В.Н.

ВН-14-1         706

10.25

ХТ-14-4    702,703

8.40

В.Н.

ЭМ-14-6 702,703

Н.Н.

ЭЭ-14-3 702,703

Рудык

Евгений Михайлович

 

12.15

Н.Н.

РБ-14-1,2,7,8 (Л)

14.20

Н.Н.

ГИ-14-4  702,703

16.05

Н.Н.

РБ-14-2 (С)   605

 

 

 

 

8.40

В.Н.

ЭМ-14-6 702,703

10.25

Н.Н.

РГ-14-8 (С)  816

12.15

В.Н.

РГ-14-7   702,703

Н.Н.

АИ-14-2 702,703

Рыбальченко Владимир Сергеевич

 

 

10.25

В.Н.

ЭМ-14-5 702,703

Н.Н.

БМ-14-4 (С) 520

12.15

В.Н.

ГИ-14-5 702,703

Н.Н.

БМ-14-3 (С) 521

14.20

В.Н.

РБ-14-1 702,703

16.05

В.Н.

РБ-14-1 702,703

16.05

ХТ-14-1  702,703

Конс. 17.40-20.10 (ауд.705)

 

8.40

БЭ-14-1-4 (Л)

10.25

В.Н.

БЭ-14-1 (С)    501

Н.Н.

БЭ-14-2 (С)   455

14.20

В.Н.

ТВ-14-2(1/2)

702,703

Н.Н.

ТС-14-5  702,703

10.25

В.Н.

АТ-14-1  702,703

12.15

В.Н.

РГ-14-7  702,703

Солодова

Екатерина Владимировна

8.40

Н.Н.

ТН-14-1   702,703

10.25

Н.Н.

ТП-14-3   702,703

12.15

Н.Н.

ГИ-14-4 (С)    706

 

10.25

ГФ-14-3-5 (Л)

12.15

В.Н.

ГФ-14-3 (С)  816

Н.Н.

ГИ-14-5 (С)  816

14.20

В.Н.

РБ-14-1  702,703

Н.Н.

ГИ-14-4  702,703

16.05

Н.Н.

РН-14-6  702,703

Конс.В.Н. 16.00-17.30 (ауд. 618 или 705)

 

8.40

В.Н.

ГР-14-2  702,703

10.25

Н.Н.

РН-14-3  702,703

12.15

В.Н.

РН-14-5  702,703

Н.Н.

РН-14-4  702,703

Конс.Н.Н. 16.00-17.30 (ауд.705)

 

12.15

ХТ-14-5   702,703

14.20

В.Н.

ТА-14-7   702,703

Н.Н.

ТС-14-5    702,703

16.05

РФ-14-9    702,703

8.40

Н.Н.

ЭЭ-14-2  702,703

10.25

Н.Н.

АЭ-14-3  702,703

12.15

Н.Н.

АИ-14-2 702,703

Тюменова

Светлана

Ивановна

10.25

В.Н.

ТП-14-3 (С)     816

14.20

ХВ-14-7   702,703

16.05

ХТ-14-3     702,703

10.25       

В.Н.

ТВ-14-2 (С)   618

12.15

В.Н.

ТН-14-1 (С)   618

14.20

ТН-14-1,2,7,8 (Л)

Конс.16.05-17.35 (ауд.352)

10.25

В.Н.

ТП-14-4  702,703

14.20

ТП-14-3-6 (Л)

Конс.16.05-17.35 (ауд.352)

8.40

ХТ-14-6  702,703

14.20

В.Н.

ТС-14-6 (С)   605

Н.Н.

ТА-14-7 (С)   605

 

 

Кузнецова

Ольга Викторовна

 

 

10.25

В.Н.

ТП-14-4  702,703

16.05

ХТ-14-1  702,703

 

8.40

В.Н.

ТС-14-6    702,703

Н.Н.

ГЭ-14-6   702,703

 

 

Примечания: В.Н. – верхняя неделя: Н.Н. – нижняя неделя